Arzunun karanlık nesnesi: Rakı

Toplumu yaran fayların arasına dahil olan bu rakı meselesi, ilginç bir şekilde politik bir hatta da tekabül edecek gibi duruyor. Şimdiye dek bir keyif unsuru olan rakı etrafında yaşanan hikaye giderek politikleşiyor. Grand Korçi Bilinen bir denklemdir, özne ile arzu ettiği arasındaki makas açıldıkça, arzu edilene duyulan özlem, atfedilen değer giderek artar. Kimi durumlarda abartılı,…