Çöp, baş, göbek, kuyruk ayrımı

ÇÖP, BAŞ, GÖBEK, KUYRUK AYRIMI Sumanın damıtımı esnasındaki yüzdelik oranlar toplam suma hacmi üzerinden değil, suma içindeki saf alkolün toplam hacmi üzerinden yapılır ve hesaplamalarda mutlaka sıcaklık düzeltmesi yapılır. Grand Korçi Rakı imalat sürecinin bilgi ve deneyim gerektiren kritik kısmını, sumanın içinden etil alkolce zengin karışımı almak oluşturur. Damıtma işlemi pek çok yöntemle yapılabilirse de…