İçki yasakları ve arzu nesnesi inşası

Şimdilik kılıfına uydurarak muradlarına erdiler ermesine ama yükselen endişeli, kızgın ve politik rüzgârı da arkasına alan birkaç tekel bayisi, birkaç avukat hayli şaşırttı muktedirleri. Grand Korçi Arzu yasaklanmış olanın gölgesinde büyür. Güvenli, konforlu, serbest olanda doyuma ulaşamaz da karanlıklarda gözü kalır. Oralarda bulur nesnesini. Bu nesne bazen Bunuel’in Conchita’sıdır, bazen Metin Erksan’ın Meral’i. İlk andan…