Postrakısal dönemde rakıseverlere tüyolar

Resmi söylemin ‘milli’ kelimesine yüklediği anlamlar üzerinden gidersek, rakı bir Türk içkisi değildir demek lazım. Grand Korçi Bu topraklarda rakının kurulduğu köşe başka bir içkiye nasip olmamıştır. Rakı baş köşededir ama rakının gerek hikayesi gerek üretim süreci gerek duyusal özellikleri gerekse de adabı konusunda bilgi noksanlığı diz boyudur. Evet, her akşam içenler dahil rakı hakkındaki…